Search inom samhällsbyggnad och Industri

Search

Vi erbjuder dig som kund en dynamisk lösning för att kortsiktigt och långsiktigt lösa dina behov. Vi tar oss an en rådgivande och operativ roll under hela uppdraget genom att bidra med hög effekt för att nå bästa möjliga resultat. Vi är verkställande och analytiska. Med oss som långsiktig partner behöver ni inte släcka bränder utan vi ger er möjligheten att fokusera på det ni gör bäst.

Chefsrekrytering

För att hitta rätt ledare krävs engagemang, kvalitét och en förståelse för er affär. Vi erbjuder därför chefsrekrytering inom de branscher som vi kan bäst. Genom ett starkt nätverk och en tydlig process hjälper vi er som kund att hitta rätt ledare för er verksamhet.

Affärsutveckling

Genom ett starkt nätverk och starka resultat inom försäljning så är vi rätt partner för att optimera er business. Vi inleder med en workshop för att finna era behov och tar därefter fram en plan för att optimera er verksamhet.

Strategisk employer branding

Vi formar ett koncept utifrån era kandidaters och anställdas kärnvärden. Tillsammans tar vi fram ert erbjudande efter vad er målgrupp letar efter och anpassar en kampanj utifrån det. Tillsammans med er som kund bygger vi en kultur som både behåller och attraherar medarbetare. Vi är en strategisk partner inom Employer Branding som agerar i en verkställande och utvärderande roll.

Larenius & Partners AB
Regeringsgatan 109, 111 39, Stockholm

© Copyright 2023 Larenius & Partners

Integritetspolicy